Có 1 kết quả:

chuān záo fù huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to make far-fetched claims (idiom)
(2) to offer outlandish explanations