Có 1 kết quả:

chuān mǎ lù

1/1

chuān mǎ lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cross (a street)