Có 1 kết quả:

tū jī duì

1/1

tū jī duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

commando unit