Có 1 kết quả:

Tū ní sī

1/1

Tū ní sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Tunisia
(2) Tunis, capital of Tunisia