Có 1 kết quả:

Tū ní sī shì

1/1

Tū ní sī shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tunis, capital of Tunisia