Có 1 kết quả:

tū jī bù qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

assault rifle