Có 1 kết quả:

tū jī duì

1/1

tū jī duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

commando unit