Có 1 kết quả:

tū jī duì yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

commando