Có 1 kết quả:

tū xí

1/1

tū xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

surprise attack