Có 1 kết quả:

qiè xǐ

1/1

qiè xǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be secretly delighted