Có 1 kết quả:

qiè guó zhě hóu , qiè gōu zhě zhū

1/1

Từ điển Trung-Anh

steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (idiom, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)