Có 1 kết quả:

zhǎi xiá

1/1

zhǎi xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 狹窄|狭窄[xia2 zhai3]