Có 1 kết quả:

yǎo míng

1/1

yǎo míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 杳冥[yao3 ming2]