Có 1 kết quả:

yǎo ǎi

1/1

yǎo ǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 杳靄|杳霭[yao3 ai3]