Có 1 kết quả:

chuāng tǐ

1/1

chuāng tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

form (used in programming languages such as Visual Basic and Delphi to create a GUI window)