Có 1 kết quả:

chuāng zi

1/1

chuāng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

window