Có 1 kết quả:

chuāng hù líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

window frame