Có 1 kết quả:

chuāng hu

1/1

chuāng hu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) window
(2) CL:個|个[ge4],扇[shan4]