Có 1 kết quả:

chuāng kuàng

1/1

chuāng kuàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

window frame