Có 1 kết quả:

chuāng líng

1/1

chuāng líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) window lattice
(2) window frame