Có 1 kết quả:

chuāng líng zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) window lattice
(2) window frame