Có 1 kết quả:

chuāng lián

1/1

chuāng lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

window curtains

Một số bài thơ có sử dụng