Có 1 kết quả:

chuāng shā

1/1

chuāng shā

giản thể

Từ điển phổ thông

rèm cửa sổ