Có 1 kết quả:

chuāng gōu ㄔㄨㄤ ㄍㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) window hook
(2) window latch