Có 1 kết quả:

chuāng shì

1/1

chuāng shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

window decoration