Có 1 kết quả:

wō zi

1/1

wō zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lair
(2) den
(3) stronghold