Có 1 kết quả:

qióng máng zú ㄑㄩㄥˊ ㄇㄤˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the working poor