Có 1 kết quả:

qióng bàng zi ㄑㄩㄥˊ ㄅㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) poor but spirited person
(2) destitute
(3) the poor (traditional)