Có 1 kết quả:

yáo zi

1/1

yáo zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(old) low-grade brothel