Có 1 kết quả:

qiè tīng qì

1/1

qiè tīng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tapping device
(2) bug