Có 1 kết quả:

qiè zéi

1/1

qiè zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thief