Có 1 kết quả:

lì tǐ zhào piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

three-dimensional photo