Có 1 kết quả:

Lì shān qū

1/1

Lì shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lishan district of Anshan city 鞍山市[An1 shan1 shi4], Liaoning