Có 1 kết quả:

lì fāng gēn

1/1

lì fāng gēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cubic root (math)