Có 1 kết quả:

lì fāng mǐ

1/1

lì fāng mǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cubic meter (unit of volume)