Có 1 kết quả:

lì fāng lí mǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cubic centimeter