Có 1 kết quả:

lì fāng tǐ

1/1

lì fāng tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cube
(2) cubic