Có 1 kết quả:

lì gān jiàn yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. put up a pole and see the shadow (idiom); to expect instant results