Có 1 kết quả:

lì tǐ jiāo chā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) three-dimensional road junction (i.e. involving flyover bridges or underpass tunnels)
(2) overpass