Có 1 kết quả:

shù wān gōu

1/1

shù wān gōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

乚 stroke in Chinese characters