Có 1 kết quả:

shù bǐ

1/1

shù bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vertical stroke (in Chinese characters)