Có 1 kết quả:

shù gōu

1/1

shù gōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vertical stroke with a hook at the end (in Chinese characters)