Có 1 kết quả:

Zhàn qián qū

1/1

Zhàn qián qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhanqian district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning