Có 1 kết quả:

Zhāng gòng qū ㄓㄤ ㄍㄨㄥˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhanggong district of Ganzhou city 贛州市|赣州市, Jiangxi