Có 1 kết quả:

tóng yán wú jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

children's words carry no harm (idiom)