Có 1 kết quả:

duān zi

1/1

duān zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

terminal (electronics)