Có 1 kết quả:

duān cài

1/1

duān cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to serve food