Có 1 kết quả:

duān fàn

1/1

duān fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to serve (food)