Có 1 kết quả:

jìng zū

1/1

jìng zū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rent-seeking (economics)