Có 1 kết quả:

jìng dá

1/1

jìng dá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to compete to answer questions (in class)